Straż Miejska w Olsztynie

Profilaktyka

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.

 

Art. 11. 1. Do zadań straży należy w szczególności:

8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.


Realizując zadania ujęte w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, Straż Miejska w Olsztynie organizuje spotkania i prowadzi prelekcje z dziećmi i młodzieżą dotyczące bezpieczeństwa, przestrzegania porządku publicznego i współżycia społecznego.

 

Propozycje zajęć dla dzieci i młodzieży:

 1. Poznaj pracę strażnika miejskiego.
 2. Bezpieczna droga do szkoły.
 3. Bezpieczeństwo w szkole i poza nią.
 4. Piesi i rowerzyści w ruchu drogowym.
 5. Bezpieczne ferie.
 6. Bezpieczne wakacje.
 7. Bezpieczny Internet
 8. Profilaktyka uzależnień.
 9. Bezpieczeństwo w kontaktach ze zwierzętami.
 10. Odpowiedzialność prawna nieletnich.
 11. Odpady – segregacja i recykling.
 12. Samorząd lokalny – charakterystyka i zadania.

 

Na prośbę placówek szkolnych istnieje możliwość opracowania innych tematów zajęć dostosowanych do wieku i potrzeb uczniów.

 

Kontakt:

Starszy strażnik
Kamil Sułkowski
Tel: 533 811 879
E-mail: sulkowski.kamil@sm.olsztyn.eu

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Straż Miejska w Olsztynie
Data utworzenia:2020-03-02
Data publikacji:2020-03-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Kamil Sułkowski
Liczba odwiedzin:8184