Sezon grillowy w pełni

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
15 czerwca 2021

W związku z tym, że sezon grillowy jest w pełni przypominamy, że w obowiązującym stanie prawnym nie ma przepisów zabraniających grillowania na wolnej przestrzeni. Należy jednak pamiętać o tym, że o ile same rozpalenie grilla nie jest zabronione, to niektóre czynności, które mogą towarzyszyć takiej formie spędzania wolnego czasu - już tak. Najważniejszą rzeczą jest stosowanie się do przepisów przeciwpożarowych. Zgodnie z art. 82 §3 kodeksu wykroczeń ,,Kto na terenie lasu, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany".

Kolejną kwestią jest zachowanie osób grillujących. Niekiedy zdarza się, że podczas zabawy uczestnicy spożywają alkohol w miejscach publicznych, przez co narażają się na sankcje karne (art. 43 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). Kiedy w atmosferze dobrej zabawy głośno się zachowują, zakłócając spokój i porządek publiczny (art. 51 kodeksu wykroczeń), czy kończąc spotkanie zostawią po sobie zaśmiecony teren (art. 145 kodeksu Wykroczeń), również muszą liczyć się z sankcjami przewidzianymi w kodeksie wykroczeń.

Często zdarza się, że spółdzielnie mieszkaniowe wprowadzają w swoich regulaminach zakazy pewnych zachowań, w tym palenia grilla na balkonie czy tarasie. Istnienie takich zakazów i ich egzekwowanie leży tylko i wyłącznie w gestii administratora. Za ignorowanie takich zakazów nie są przewidziane sankcje karne wynikające z kodeksu wykroczeń czy innych ustaw.

Podsumowując grillować można, jednakże za zgodą właściciela terenu, z rozsądkiem i przy odpowiednim zachowaniu osób w nim uczestniczących.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-06-15
Data publikacji:2021-06-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Kamil Sułkowski
Liczba odwiedzin:35